บทสัมภาษณ์

  หน้าหลัก > บทสัมภาษณ์ > กฤษณา ตังทะนาม อสม. คือญาติมิตร


เรื่อง กฤษณา ตังทะนาม อสม. คือญาติมิตร
สัมภาษณ์โดย บรรพต แก้วสว่าง

กฤษณา ตังทะนาม อสม. คือญาติมิตร


        การดำเนินงานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในชนบทนั้น ส่วนใหญ่มี Opportunity อยู่ที่ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ซึ่งช่วยให้การดูแลสุขภาพโดยอาศัยสายสัมพันธ์ฉันญาติมิตรเป็นไปโดยง่าย
 
ด้วยเหตุนี้ รพ.สต.โพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งให้ความสำคัญกับบริบทดังกล่าว จึงได้แบ่งสายให้ อสม. กระจายตัวเพื่อดูแลญาติมิตรในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งคุณกฤษณา ตังทะนาม อสม. แห่ง รพ.สต.โพธิ์พระยา ได้สะท้อนให้เราฟังถึงการดูแลประชากรกว่า 6,300 คน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่หมู่ 3 ซึ่งเธอเป็นประธาน อสม. ในการดูแลญาติมิตรของเธอเอง
 

ความโดดเด่นในการทำงานของ อสม. ที่นี่คืออะไรครับ

        
เวลาไปทำงาน อสม. จะแบ่งเขตรับผิดชอบกัน อย่างพี่จะรับผิดชอบหมู่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดัน แล้วก็หญิงหลังคลอด
 

ในพื้นที่หมู่ 3 มี อสม. กี่ท่านครับ

        19 คน ค่ะ
 

แต่ละท่านดูแลประชากรประมาณกี่คน                           

        สัดส่วนอยู่ที่ อสม. 1 คนดูแลชาวบ้าน 25 คน ค่ะ
 

สาเหตุที่คนในหมู่ 3 ป่วยเป็นเบาหวานความดันเพราะ...
        
        พฤติกรรมการกินการอยู่ ค่ะ
 

ผู้ป่วยเบาหวานความดันในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกับผู้สูงอายุ

        ค่ะ แต่ถึงยังไม่สูงอายุก็เป็นได้คะ ตัวพี่เองก็เป็นความดันแต่ก็ไม่มาก
 

ผู้สูงอายุในชุมชนมีประมาณกี่คนครับ

        ถ้ารวมทั้งหมดก็หลายคนค่ะ ส่วนที่พี่ดูแลอยู่ก็ 7-8 คน
 

วิธีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันของที่นี่คือ...

        
อสม. ในแต่ละหมู่จะมีเครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก พอถึงเวลาก็จะนำไปวัดความดันและชั่งน้ำหนักให้กับชาวบ้านที่ อสม. แต่ละคนรับผิดชอบได้เลย นอกจากนั้นยังสอนให้ชาวบ้านใช้เครื่องมือเหล่านี้ จนบางรายสามารถวัดความดันและชั่งน้ำหนักได้เอง
 

มีอุปสรรคในการดูแลชาวบ้านบ้างหรือไม่

        ไม่มีค่ะ เพราะที่เราดูแลส่วนใหญ่เป็นพี่ๆ น้องๆ เป็นญาติกัน มันก็เลยดูแลง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
 

แล้วมีกรณีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างหรือไม่

        ไม่มีค่ะ เพราะในเขตรับผิดชอบของพี่ไม่มีคนไข้ติดเตียง
 
ทาง รพ.สต. ให้การสนับสนุน อสม. อย่างไรบ้าง

        
มีทั้งการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ เพื่อให้ อสม. นำความรู้ที่ได้ไปบอกกับชาวบ้าน และเสริมความรู้เรื่องกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับชุมชนด้วย
 

อะไรคือสิ่งที่ประทับใจในการที่เราได้ทำงานร่วม รพ.สต.
  
        
ทั้ง ผอ. และเจ้าหน้าที่ทุกคนของ รพ.สต.โพธิ์พระยา ให้ความสนับสนุน แล้วก็ดูแล อสม. เป็นอย่างดี ส่วน อสม. ทุกคนเวลาทำงานก็จะช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกคนคือเพื่อนและคือญาติกัน
โดย rongse สร้าง 07/06/2012 แก้ไข 07/06/2012 อ่าน 16686 ตอบ 0

ความเห็น

แสงความคิดเห็น

  สำนักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 1386
สถิติการเข้าชม วันนี้ 38 เดือนนี้ 52200 ปีนี้ 251822 ทั้งหมด 8352744
Gelinlik modelleri
porn kayseri escort kayseri escort bayan malatya escort bayan malatya escort samsun escort kayseri escort bayan konya escort bayan hatay escort gaziantep escort